Når dekket ruller på en vei med mye vann, oppstår det en "vannmur" foran dekket. Når dekket ikke lengre greier å pumpe vekk vannet, vil det begynne å flyte opp på vannfilmen og kjøretøyet blir totalt ustyrlig inntil kontakten med veibanen opprettes igjen.

Et 20cm bredt dekk som kjører i 100 km/t på en vei med ??, må kunne drenere bort 333 liter vann i minuttet for å beholde kontakten med asfalten.


Er dekket neslitt, vil rillene ikke være dype nok til å drenere vekk vannet.