Riktig lufttrykk er viktig for:
 • Styreresponsen
 • Veigrepet
 • Skrensegrensen
 • Rullemotstanden = farten
 • Drivstofforbruket
 • Kjørekomforten

For lavt lufttrykk resulterer i slapp og nedsatt styrerespons samt unormalt stor slitasje på skuldrene på dekket. Er trykket for lavt bare i bakhjulene, bil bilen overstyre (gå krappere gjennom kurver).


Verdt å huske om lufttrykk:
 • Bruk alltid det lufttrykket som bilprodusenten anbefaler.
 • Riktig trykk forlenger dekkets levetid. Kurvstabiliteten blir forutsigelig og sikker.
 • Feil trykk forandrer formen på kontaktflaten og øker slitasjen. Et undertrykk på 5psi vil i gjennomsnitt bety 5% større drivstofforbruk.
 • Risikoen for vannplaning reduseres med korrekt trykk fordi kontaktflatens midtfelt tvinges i kontakt med asfalten. Rillene åpner seg og øker dreneringen.
 • Dekkene kan miste ca 1psi pr. måned under normalt bruk.
 • For høyt lufttrykk gir stivere kjøring og dårligere veikontakt. Det øker risikoen for støtskader på beltene og medfører ekstra belastning på opphenget. Dekket slites for mye på midten av dekket mønsterflate.
 • Er trykket for høyt i bare forhjulene, kan det forårsake understyring (bilen trekker ut i kurver).