• Loven krever minst 1,6 mm. mønsterdybde i hlee mønsteret for sommerdekk og 3 mm. for vinterdekk.
  • Loven er ikke annerledes for terrengdekk, men uten et åpent mønster som kan få tak, har dekket ingen trekkraft i terrenget. Derfor anbefaler vi en mønsterdybde på minst 4 mm.
  • Motorsykkel og lastebildekk godtas fortsatt med bare 1 mm. mønsterdybde.
  • TW-merket (Tread Wear) viser hvor det er innstøpt slitasjeindikatorer sp, viser seg som en sammenhengende stripe i slitebanen når dekket er nedslitt og blir ulovlig.
  • Dekkets hastighetsmerking, skal svare til bilens topphastighet.
  • Dekkets dimensjon og utforming skal passe til felgen.
  • Dekkets bæreevne skal som minimum svare til kjøretøyets tillatte akseltrykk.
  • Dekktype og dimensjon skal alltid være den samme på samme aksel.
  • Lufttrykket skal ved kjøring være i samsvar med det kjøretøyprodusenten foreskriver.

EU Regler
  • Fra 1.jan 1996 ble det vedtatt at alle biler som selges i EU skal være EU godkjente.
  • Også tilhørende reserve deler, som det eksisterer et direktiv for, skal være EU-merkede.